2019-06-10 07:00:00

I ove godine sudjelovali smo na natječaju Eko-fotka

Ove godine natječaju Eko-fotka u organizaciji OŠ Ferdinandovac i pod pokroviteljstvom Korpivničko-križevačke županije odazvale su se 72 hrvatske škole poslavši 970 fotografija na dvije zadane teme. Na temu A Kukci u akciji pristiglo je nešto više fotografija nego na temu B Ovo nanosi bol našoj majci prirodi. U kategoriji A natjecale su se i naše učenice 7. razreda Nika Bičvić i Eva Iharoš pod mentorstvom učiteljice informatike Ivane Vezjak.

Eva je ostvarila poseban uspjeh dobivši pohvalu za svoju fotografiju Pauk plete mrežu, a dva Nikina rada su prepoznata kao istaknuta te objavljena na izložbi u međubnarodnoj eko-školi Ferdinandovac.


Osnovna škola August Šenoa Osijek