2019-06-05 23:42:00

Aplikacija za vizualni prikaz razlomaka

Zvonimir Sučić, učenik osmog razreda izradio je zanimljivu aplikaciju za grafički prikaz razlomka u obliku decimalnog broja. Svoj rad predstavio je na izložbi povodom obilježavanja 50. godišnjice naše škole. 

Ideju za rad dala je učiteljica informatike Sandra Štiks, a Zvonimir je rad realizirao uz pomoć učiteljice informatike Ivane Vezjak. Koristio je programski jezik Python te modul Pygame.

Za učitani razlomak u obliku brojnika i nazivnika program generira polje 100x100 gdje svaka znamenka razlomka pretvorenog u decimalni broj odgovara zadanoj boji. 

Nekoliko primjera:

1/17

13/45

15/11

 


Osnovna škola August Šenoa Osijek