2019-12-13 14:40:00

Večer matematike

12.12.2019. u školi je organizirana Večer matematike. U 1.a razrednica M. Lišnić pripremila je devet postaja sa zanimljivim zadacima,a deseta postaja bila je igra online  MATIFIC za razvijanje matematičkih vještina. 

Nakon završene igre učenici su prikupljali zvjezdice u putovnici.

Sudjelovalo je 14 učenika i 15 roditelja. Bilo je zanimljivo i zabavno.


Osnovna škola August Šenoa Osijek