2020-02-03 16:21:53

PREDUPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

Molimo roditelje ili skrbnike djece dorasle za upis u prvi razred školske godine 2020./2021., koja su s našeg upisnog područja, da prijave svoju djecu u OŠ August Šenoa, Drinska 14, Osijek.

Obveznici polaska u osnovnu školu, za školsku godinu 2020./2021., su djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. i djeca kojoj je u šk.godini 2019./2020. odgođen upis u prvi razred.

Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred može podnijeti roditelj za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik. Zahtjev (Obrazac 6) se podnosi Uredu državne uprave najkasnije do 31. ožujka 2020.

Roditelj koji želi odgoditi upis djeteta u osnovnu školu za jednu školsku godinu iz opravdanih razloga mora prijaviti dijete za pregled. Tek nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta Stručno povjerenstvo škole podnosi prijedlog i mišljenje za odgodu upisa u prvi razred Uredu državne uprave.

Učenik se može upisati u prvi razred škole kojoj ne pripada prema upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela u osnovnoj školi u koju se upisuje. Roditelj zahtjev podnosi Školi, a ravnatelj nakon odluke o prihvaćanju molbe to potvrđuje na obrascu i dostavlja ga Uredu državne uprave. Prije podnošenja zahtjeva, dijete mora biti pregledano u školi kojoj pripada prema mjestu stanovanja.

Prijava se može obaviti osobno u školi svaki radni dan ili na broj telefona 275-161od 3. do 17. veljače 2020. godine. Prilikom predprijave djeteta, roditelji ili skrbnici će dobiti detaljnije upute o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.

Ravnatelj:

Krešimir Ćosić


Osnovna škola August Šenoa Osijek