2020-05-18 22:45:00

Istraživanje na razini škole: Online nastava i digitalne kompetencije učenika

Ovo školsko istraživanje nastalo je nakon dva mjeseca online nastave (u periodu 13. ožujka do 13. svibnja 2020.). Cilj je bio ispitati utjecaj nastave informatike te digitalnih kompetencija učenika u online nastavi i online okruženju. Istraživanju je pristupilo 85% učenika 5.-8. razreda naše škole, od toga njih 90.1% pohađa nastavu informatike, a 9.9% ne pohađa nastavu informatike. Većina učenika (više od 85%) koji pohađaju nastavu informatike smatraju da su im informatička znanja i digitalne kompetencije stečene tijekom pohađanja nastave informatike pomogle u snalaženju u online nastavi.

Učenici u online radu koriste velik broj aplikacija i alata, a većinu njih su naučili koristiti upravo kroz nastavu informatike. Podsjetimo, novi kurikulum informatike kroz svoje različite domene (E-društvo, digitalna pismenost i komunikacija, rač.razmišljanje i programiranje, informacije i digitalna tehnologija) upravo potiče samostalnost kod učenika u radu s tehnologijama te omogućava usvajane digitalnih kompetencija na jednoj višoj razini. 

Učenici već u 5.razredu istražuju kako pretraživati internet, kako razlikovati dobre online sadržaje od loših, na koji način koristiti usluge interneta poput e-pošte ili računalstva u oblaku te kako izraditi digitalne sadržaje koristeći različite digitalne alate. Upravo te vještine za njih su bile ključne i u online nastavi, ne samo u nastavi informatike nego i u drugim predmetima kroz međusobnu povezanost putem međupredmetne teme upraba IKT-a. 

Učenici u online radu koriste velik broj aplikacija i alata, a većinu njih su naučili koristiti upravo kroz nastavu informatike.

Veći broj učenika navodi kako se samostalno koristi aplikacijama koje nastavnici koriste u radu.

Preko 50% učenika dnevno za računalom provede od 2-6 sati, a čak 15% učenika dnevno za računalom provede i više od 6 sati.

Veći dio učenika (57.9%) za nastavu koristi stolno računalo ili laptop unatoč tome što posjeduju i tablet koji su dobili u sklopu projekta Škola za život. Učenici navode kako im je lakše raditi na stolnom računalu nego na tabletu.

Velika većina učenika smatra da posjeduje osnovne digitalne kompetencije i poznaje osnovne mogućnosti uređaja kojeg koristi.

Isto tako većina učenika smatra kako se može samostalno služiti internetom i e-poštom.

Većina učenika (>90%) smatra gradivo informatike jasnim i laganim za usvojiti te također smatraju da im digitalne kompetencije stečene kroz nastavu informatike olakšavaju snalaženje u online nastavi i u ostalim predmetima. No ipak postoji i mali broj učenika kojima je to gradivo teško i nerazumljivo te je njima potrebno pružiti dodatnu pomoć kako u informatici tako i u izazovima s kojima se susreću tijekom korištenja digitalne tehnologije u online nastavi. Ukoliko učenik ima poteškoća u korištenju digitalnog uređaja, ukoliko ne poznaje njegove osnovne mogućnosti, vrlo teško će biti u mogućnosti pratiti “ritam” online nastave te samostalno praviti npr.prezentacije, bojati i zaokruživati odgovore u Word dokumentu, dijeliti svoje radove putem oblaka itd. Sada vidimo koliko je važno prilagoditi kurikulum i nastavne ishode različitim mogućnostima učenika te svakome od njih omogućiti da postanu samostalni i uspješni korisnici digitalnih tehnologija koje nas okružuju i bez kojih je danas gotovo nemoguće zamisliti svakodnevnicu.

Često se nalazimo u situaciji da sami istražujemo nove digitalne alate, budemo privučeni s njima i u tim trenutcima zaboravimo da digitalni alat nikad ne smije biti ispred obrazovnih ishoda. Drugim riječima, prvo je potrebno definirati obrazovne ishode, prilagoditi nastavni proces svakom učeniku, a tek nakon toga odabrati prikladni alat koji će nama i učenicima pomoći u ostvarivanju definiranih ishoda. Tek na taj način naši će učenici moći samostalno i uspješno koristiti svoje digitalne kompetencije.

I. Vezjak, učiteljica informatike


Osnovna škola August Šenoa Osijek