2020-12-23 22:40:00

BOŽIĆNA ČESTITKA 2.a

Učenici 2.a u dogovoru s razrednicom M.Lišnić pripremili su on-line čestitku jer nisu mogli održati Božićnu priredbu.

https://drive.google.com/file/d/1T-AhgidLA4Y4dANS_01R9lO7tKugMntb/view?usp=sharing


Osnovna škola August Šenoa Osijek